Parametri prikaza

U ovom dijaloškom oknu možete namjestit razne parametre za prikaz podataka. Mogucnost namještanja zavisi od tipa okna: