Parametri prikaza

Ukoliko neki od podataka prikazanih u spiskovima ne koristite (npr. tip tačke, visina, isl.), možete pomoću ove naredbe odgovarajuce kolone isključit. Ovu akciju možete da pozovete kad kliknete desnom tipkom miša na zaglavlje spiska (tj. nikako na obojenom zaglavlju sa imenom fajla ili na prvi red sa zaglavljem kolona). Namještanje prikazanih podataka je uvaženo i prilikom štampanja.