Poglavlje 30. Meni Koordinate

Prikaži grafički

Poslije poziva ove naredbe se otvori okno sa grafičkom prezentacijom odgovarajućeg koordinatnog fajla. Ako grafički fajl .pic već postoji automatski se otvori. Ukoliko ne postoji, program vas na to upozori i upita vas da li ga treba napravit.