Rasporedit prema listovima detalja

Ovom naredbom otvorite dijaloško okno koje služi da bi se aktivni spisak koordinata usmjerio u fajl prema listovima detalja. Ovdje možete zadat mjerilo listova detalja i izabrat da generovani nazivi fajlova mogu bit dugački, ili da se mora raditi o klasičnom nazivu od osam znakova. Možete namjestit i sljedeći izbori, dakle da se imaju formirani fajlovi automatski otvorit i da imaju bit,po potrebi, prepisani postojeći stari fajlovi bez upozorenja. Poslije pritiska na tipku (Koristit) je aktualizovan spisak iskorištenih listova detalja a po pritisku na tipku (Rasporedit) na disk će se upisati svi fajlovi sa koordinatama.