U protokol

Ovom naredbom prepišete spisak koordinata u protokol. Ako su u spisku označene samo neke stavke u protokol će se upisat samo one, inače će bit upisan cijeli spisak koordinata. Koordinate je u protokol moguće upisat i pomoću "spremišta" (u glavno okno sa protokolom) ili prebacivanjem sa mišem (u dijaloško okno sa lokalnim protokolom).