Duple koordinate

Ovo dijaloško okno služi za rad sa duple koordinate u spiskovima.

U oblasti Fajlovi je makar zadan osnovni koordinatni fajl a za neke funkcije takođe dodatni fajl. Fajlovi se biraju prebacivanjem mišem u odgovarajuće okno ili poslije pritiska na tipku (...).

Import iz dodatnog fajla

Ova funkcija služi za dopunjavanja drugog para koordinata iz dodatnog fajla. Poslije spuštanja ove funkcije,program proba za sve tačke osnovnog fajla tražit koorinate u dodatnom fajlu. Ako ih nade dopuni ih u osnovnom fajlu kao druge.

Zamjenit glavne i sporedne koordinate

Poslije pritiska ove tipke program zamjeni u osnovnom fajlu koordinata glavne i sporedne koordinate. Ako želite da prilikom računanja umjesto glavnih koristite sporedne koordinate morate ih prvo prpmijeniti ovom naredbom.

Eksportovat sporedne koordinate u novi fajl

Poslije pritiska ove tipke program osnuje novi neimenovan spisak koordinata i prekopira u njega sve sporedne koordinate iz osnovnog fajla. U novoformiranom spisku sporedne koordinate će bit uložene kao glavne.

Odstranit sporedne koordinate

Poslije pritiska ove tipke program iz osnovnog spiska koordinata odstrani sve sporedne koordinate.

Odstranit nulte sporedne koordinate

Poslije pritiska ove tipke program iz osnovnog spiska koordinata odstraní sve sporedne koordinate tamo gdje su obadvije sporedne koordinate nulte.