Zaokruživanje koordinata

Ova naredba služi za grupno zaokruživanje koordinata u izabranom spisku. Možete da izaberete koje koordinate želite da zaokružite i na koliko decimala. Zaokruživanje možete da uradite za cijeli spisak ili samo označene stavke.