Parametri prikaza

Ako neke od podataka, prikazanih u spiskovima, ne koristite (npr. zenitni ugao, visina signala, isl.), možete pomoću ove naredbe isključit odgovarajuće kolone. Ovu akciju možete da pozovete ako dva puta kliknete desnom tipkom miša na zaglavlju spiska (tj. ni u kom slučaju na obojenom zaglavlju sa nazivom fajla ili na prvi red sa zaglavljem kolone). Kako ste namjestili prikaz podataka takav isti izgled ce imati i prilikom štampanja.

U ovom oknu još možete izabrat detalje prikaza spiska mjerenja:

Ovim načinom se mjenja tip prikaza za cijeli fajl. Za pojedinačna stajališta možete da mjenjate prikaz ako kliknete mišem na ikonu prikazanu u lijevom dijelu spiska na redu sa zaglavljem stajališta.