Poravnanje ikona

Ako su neka okna minimalizovana, tj. prikazana kao ikone na donjoj plohi programa, možete ih ovom naredbom poredat duž doljnje ivice.

Da bi ova naredba funkcionisala mora bit jedna od ikona izabrana kao aktivno okno.