Poglavlje 27. Meni Editacija

Ovaj meni sadrži naredbe za editaciju spiskova. Kod kopiranja ili prenošenja u program koristi format definisan u Fajl->Namještanje->Ulazni/izlazni format koordinata ili Fajl->Namještanje->Ulazni/izlazni format mjerenja . Ako nije definisan nikakav format, program ce formirati standardni.

Korak nazad

Pomoću ove naredbe možete vratit nazad posljednju operaciju u spiskovima koordinata ili mjerenja.