Namještanje

Poslije ove naredbe se prikaže dijaloško okno sa rezervama pomoću kojih je moguće uradit konfiguraciju sistema GROMA. Pojedinačne stavke ovog namještanja so opisane dalje (dijaloško okno Namještanje).