Poglavlje 39. Ulazno / izlazni tekstualni format

Za ulaz/izlaz spiska koordinata i spiska mjerenih vrijednosti je korišten slobodno definisani tekstualni format. Format u koje da radi možete definisat u Fajl->Namještanje->Ulazni/izlazni format koordinata i Fajl->Namještanje->Ulazni/izlazni format mjerenja .

Format se definiše višerednom editacionom oknu.

Iako program GROMA formalno ne razlikuje ulazni od izlaznog formata, obadva imaju neke svoje specifične karakteristike, bit će dakle opisani samostalno.

Ulazno / izlazni format je sastavljen od dva tipa podataka:

Alfanumerički znakovi

Alfanumerički znakovi su kod formatiziranja samo iskopirani u izlazni fajl. Obično su tu radi o znakovima za razdvajanje (razmak, crtica, tabelatori, itd.).

Sve alfanumeričke znakove možete u propise o formatu upisivat direktno osim znaka Tabelator i znaka "<". To je prouzrokovano posebnom porukom tog znaka (tabelatorem se pomjerate sa editora formata na tipke u dijaloškom oknu, a znak "<" služi za definiciju simbola stavki podataka). Iz tog razloga je nužno te znakove upisivat na specijalan način:

  • Tabelator: "\t"

  • Slomljena zagrada: "<<"