Poglavlje 23. Meni Fajl

Naredba meni Fajl služi za manipulaciju sa fajlovima, štampu i završetak programa.

Novi

Pomoću ove naredbe možete otvorit novi fajl. Poslije pozivanja naredbe prikaže se dijaloško okno u kome možete da izaberete tip fajla koji hoćete da formirate (spisak koordinata, spisak mjerenja, protokol, tekstualni fajl ili projekt). Po potvrdi tog izbora prikazat će se prazno okno za podatke pripadajučeg tipa. Okno je označeno imenom Neimenovan i rednim brojem privremenog fajla. Ako hoćete da sačuvate ovaj fajl, uložite ga naredbom Fajl->Uloži kao, inaće će odmah po zatvaranju automatski bit izbrisan (program vas prilikom zatvaranja fajla upozori na to).