Poglavlje 32. Meni Plan

Naredbe ovog menija služe za manipulaciju sa grafičkim oknom.

Parametri prikaza

U ovom dijaloškom oknu se namještaju atributi crteža (uključeni lajeri, fontovi, itd.).

Lajeri:

 • Aktivni lajer

  U ulaznom redu ili pomoću sljedečeg dijaloškog okna namjestite broj lajera u koji želite ulagat nacrtane elemente.

 • Uključeni lajeri

  U dijaloškom oknu izaberite koje lajere želite da imate uključene u aktuelnom pogledu (tj. vidljive).

Tačke:

 • Postavit u lajer

  Izaberite, u kojem lajeru želite da vam se nalaze oznake (oznake poslije uključite/isključite pomoću odgovarajučeg lajera).

 • Prikazivat samo označene

  Ako imate obiman spisak koordinata a radite sa samo jednim njegim dijelom, možete si označiti samo odgovarajuće tačke i namjestit da Vam se prikažu samo one. Crtanje grafičkog okna se tim može dosta ubrzat.

 • Oznake

  Izaberite si oznaku koju će tačke bit označene. Oznaka je za sve tačke ista.

Brojevi tačaka:

 • Postavit u lajer

  Izaberite broj lajera u koji želite da smjestite brojeve tačaka. Ako ne želite da ih prikažete, možete isključit odgovarajući lajer.

 • Font

  Izaberite font kakav treba da imaju brojevi.

 • Samo brojevi

  Program će prikazat samo brojeve bez predbrojeva.

 • Brojevi i predbrojevi

  Program će prikazat kompletne brojeve tacaka.

Visine tačaka:

 • Postavit u lajer

  Izaberite broj lajera u koji želite da smjestite visine tacaka. Ako ne želite da ih prikažete, možete isključit odgovarajući lajer.

 • Font

  Izaberite font kakav treba da imaju visine tačaka.

Mreža kvadrata:

 • Udaljenost križića

  U editacionom oknu možete namjestit udaljenost križića mreže kvadrata u metrima.

 • Razmjer križića

  Ovdje možete definisat veličinu križića na planu (u milimetrima).

 • Postavit u lajer

  Izaberite broj lajera u koji želite da smjestite mrežu kvadrata. Ako ne želite da je prikažete, možete isključit odgovarajući lajer.