Brisanje stavki

Stavke u spiskovima možete da brišete pomoću tipke <Del>, izborom Editacija->Briši ili Editacija->Prenesi

Ako u spisku imate označene neke stavke, program će ih izbrisat (poslije pitanja Brisat sve označene stavke?).

Ako nije označena niti jedna stavka, program će izbrisat stavku na kojoj se nalazi kursor (poslije pitanja Brisat izabranu stavku?).

Ako su stavke bile izbrisane naredbom Editacija ->Prenesi, program će je prenijet u Clipboard iz kojeg možete naredbom Editacija->Uloži ulaganje u drugo proizvoljno okno podataka ili kao tekst u drugu aplikaciju (MS Excel, tekstualni editori, isl.). Ulagane koordinate su poredane prema brojevima, mjereni podaci su uloženi ispred aktuelne pozicije kursora.