Dodavanje stavki

Stavke možete dodavati u spisak pomoću tipke <Insert>. Poslije pritiska na nju pojavit će se dijaloško okno u koje možete da unosite željene informacije.

Dodavanje stavki u spisak koordinata

Kod dodavanja stavki u spisak koordinata prikaže se nemodalno okno. Između pojedinih stavki možete da se krećete pritiskom na <Enter>. Ako ima podataka koja se nisu mjenjala ili koja nećete da zadajete, možete neke stavke isključiti pomoću malog okna za obilježavanje koje se nalazi odmah sa desne strane odgovarajuće stavke. Isključena okna će prilikom zadavanja ostajat nepopunjena. Ako isključite broj tačke, automatski će se povečavati za jedinicu a ako ga ne isključite svaki put ćete ga morati potvrditi. Ako isključite namještanje kodova on će bez potvrđivanja bit pridodat svim sljedečim tačakama sve do njegove promjene.

Poslije upisivanja posljednjeg podatka tačka će se automatski uložit u sva oknima odgovarajučeg spiska na kojima je postavljen kursor a broj tačke će se povečati za jedan. Predbrojeve ne morate potvrđivat a ako želite da ga promjenite dođite na njega pomoću miša ili tipke <Shift-Tab>.

Bod je upisan u spisak prema namještenom načinu upravljanja tačkama. Ako u spisku postoji več tačka sa istim brojem program će vam ponuditi da ostavite staru tačku, da unesete novu tačku ili da izaberete mogućnost unošenja podataka koji su sredina iz podataka nove i stare tačke.

Ako u spisak koordinata unosite tačku sa brojem koji već u njemu postoji, pojavit će se okno sa početnim podacima o staroj tačci, o novoj tačci, koordinatne razlike kao i dalje informacije (vidi sliku).

Dodavanje tačke u spisak koordinata

U ovom slučaju imate sljedeće mogunosti:

  • Izabrat za tačku novi broj. Broj možete zadat u ulazno okno za broj tačke.

  • Ostavit početne koordinate. Za položaj i visinu izaberite u ponudi stavku Stare.

  • Uložit nove koordinate. Za položaj i visinu izaberite u ponudi stavku Nove.

  • Uzet prosjek novih koordinata sa početnim. Za položaj i visinu izaberite u ponudi stavku Prosjek U ovom slučaju možete izabrat i težine za početne i nove koordinate.

  • Kombinacija gore navedenih mogućnosti. Način obrade možete da izaberete nezavisno za položaj i za visinu. Tako možete da npr. ostavit za tačku stare koordinate X i Y a uzeti novu visinu.

Informacija o tako obrađenoj tačci će se pojaviti u protokolu uključujući koordinatne razlike kao i druge podatke.

Dodavanje u spisak mjerenja

Dijaloško okno za dodavanje mjerenja je nemodalno. Između pojedinih stavki se morate kretati pomoću tipke <Tab>.

Poslije zadavanja vrijednosti izaberite tip tačke (Stajalište / Orijentacija / Mjerena tačka), i izaberite da se radi o kosoj dužini koju želite da redukujete i da dužina treba da bude pomnožena sa koeficijentom mjerila.

U spiskovima mjerenja stavka će bit dodata na mjesto gdje se nalazi kursor.