Editacija

Stavku na kojoj je kursor možete editovat pritiskom na <Enter> ili dvostrukim pritiskom na mišu. Za editaciju pojedinačnih podataka prikaže se editaciono okno ćiji izgled zavisi od tipa spiska (editaciono okno za tačke ili za podatke mjerenja).