Uloži

Ovom naredbom ulažete podatke u spiskove. U spiskovima koordinata tačke ce se poredat prema brojevima. U spisku mjerenja će se dodavati ispred stavke na kojoj se nalazi kursor.