Označavanje

Proizvoljnu stavku u spisku možete označiti koristeći neku od funkcija (uaganje u fajl, prenesi, brisanje, itd.).

Označavanje sa tastature

Za označavanje stavki pomoću tastature možete koristiti ovu tipku:

Tabela 5.1. Tipke

TipkaAkcija
<Razmak>Promjeni označenu stavku na neoznačenu i obrnuto, prebaci kursor na sljedeču stavku.
<Shift+Strela gore>Označava stavku i pomjera kursor smjerom gore.
<Shift+Strela dole>Označava stavku i pomjera kursor smjerom dole.
<+>Označí sve stavke.
<->Prekini označavanje svih stavki.
<*>Promjeni sve označene stavke na neoznačene i obratno.

Označavanje mišem

Stavku možete da označite i korištenjem miša. Ako držite pritisnutu desnu tipku na mišu i krečete se pritom mišem, program će označavati sve stavke na koje miš pokaže. Ako vam kursor miša dođe iznad ili ispod okna sa podacima, spisak će se počet pomicat gore ili dole a pri tom će sve stavke automatski bit označavane.

Za prekidanje označavanja mišem ili tastaturom se postupa na isti način kao kod označavanja.

Skupno označavanje

Stavke u spiskovima možete označavat i skupno pomoću izabranog dijaloškog okna koje pozovete naredbom Mjerenja-> Označi ili Koordinate->Označi .

U ovom dijaloškom oknu možete odrediti granice obilježavanja (minimalnu vrijednost, maksimalnu vrijednost).

Ako kod nekih od stavki zadate samo maksimalnu vrijednost, program označí sve stavke kod kojih nije prekoračena ta maksimalna vrijednost. Isto tako, ako zadate samo minimalnu vrijednost, program označí u spisku sve stavke kod kojih odgovarajuća vrijednost niej manja od zadane.

Možete izabrat i režim označavanja:

  • Novo označavanje: Program označí samo stavke odgovarajučih kriterija. Kod stavki koje su bile ranije označene prekine označavanje.

  • Dodat označenjem: Program sve stavke koje odgovaraju kriterijima doda stavkama koje su ranije označene.

  • Skinut od označenih: Program sve položke koje odgovaraju kriterijima skine od stavki koje su ranije označene.

Napomena

Kod označavanja prema kodu imajte na pameti, molim vas, da je kod tekstualni podatak a to i u slučaju da sadrži samo cifre. Ako zadate za označavanje granice "1" do "20", neće bit označene stavke npr. sa kodom "5".

Možete da izaberete označavanje stavki programom kad je kod njih ispunjen bar jedan od navedenih uslova, ili samo stavke kod kojih su ispunjeni svi uslovi. Označavanje pokrenite pritiskom na tipku (Označi).

Dijaloško okno za označavanje sadrži još i neke dalje funkcije:

  • (Označit sve) Ovom tipkom označite sve stavke u spisku. Taj rezultat možete postići pritiskom na tipku <+> na numeričkoj tastaturi.

  • (Prekinut označavanje) Ovom tipkom prekinete označavanja svih stavki u spisku. Te rezultate takođe možemo dostiči i pritiskom na tipku <-> na numeričkoj tastaturi.

  • (Označit alfanumeričke) Ovom tipkom označite sve stavke u spisku sa alfanumeričkim identifikatorom.

  • (Označit zaključane) Ovom tipkom označite sve zaključane stavke u spisku. Ako želite obrnuto, tj da označite otključane stavke, označite na taj način zaključane stavke i pritisnite tipku <*> na numeričkoj tastaturi zamjenite označene za neoznačene.

  • (Označit stajališta) Ovom tipkom označite sve stajališta u spisku mjerenja.

  • (Označit orijentacije) Ovom tipkom označite sve orijentacije u spisku mjerenja. Ako želite da označite samo mjerene tačke, označite gore navedenim načinom sva stajališta i sve orijentacije i stisnite tipku <*> na numeričkoj tastaturi zamjenite označene za neoznačene.

  • (Brisat namještanja) Ovom tipkom izbrišete razna namještanja zadana u dijaloškom oknu za označavanje.