Duple koordinate

Sistem GROMA omogućava da u spiskovima koordinata sačuvate za svaku tačku po duple koordinate X i Y. Tako možete da imate za svaku tačku npr. koordinate u kako u državnom tako i u lokalnom sistemu, opčenito možete da imate koordinate u dva različita sistema.

Drugi par koordinata je uložen u spisku pomoću korisničkih informacíja o tačci (INFO1 i INFO2). Način prikaza (ime, broj desetina mjesta, itd.) se može namjestiti u informacijama o fajlu naredbom Fajl->Informacije o fajlu.

Program će uvijek kao aktivne koordinate, kod računanja, tražiti među prvo zavedenim koordinatama. Druge će bit tretirane kao pomoćne. Ako budete željeli da radite sa drugim skupom koordinata, treba da zamjenite glavne koordinate sa pomoćne. Ovu promjenu možete da uradite pomoću dijaloškog okna koje ćete pozvati naredbom Koordinate->Duple koordinate.

Sistem daje još neke informacije o radu sa dva para koordinata:

Opis pojedinih funkcija možete naći u referentnom priručniku.