Poglavlje 6. Spisak koordinata

Najvažniji fajl prilikom rada sa programom GROMA je obično fajl spiska koordinata. Spisak koordinata sadrži koordinate tačaka koje koristi večina funkcija programa i mnogo funkcija u spisak tačaka ulaže.

Program nam omogućava da odjedanput možemo otvoriti proizvoljan broj spiskova koordinata.

Kretanje u spisku koordinata

Fajl sa koordinatama je prikazan u obliku spiska iz kojeg je vidljiv samo dio sa kojim radite. Na aktuelnom redu je postavljen kursor. Možemo ga pomjerati koristeći tastaturu ili miša.

Tabela 6.1. Tipke

TipkaAkcija
<Strela gore>Pomak kursora za red gore
<Sterla dole>Pomak kursora za red dole
<PageUp>Pomak kursora za stranu gore
<PageDown>Pomak kursora za stranu dole
<Home>Pomak kursora na početak fajla
<End>Pomak kursora na kraj fajla