Pripajanje fajla

Poslije poziva naredbe Koordinate->Pripoji fajl prikaže se dijaloško okno za izbor fajla pomoću kojeg možete u postojeći spisak koordinata da dodajete tačke iz drugog spiska. Importovani fajl može bit u formatu sistema GROMA ili u bilo kojem drugom formatu iz kojeg GROMA zna importovat tačke (tekstualni fajl, fajl u formatu XML, isl.).