Traženje stavki

Ako na bilo kojem mjestu u spisku pritisnete tipku za brojeve, u donjem lijevom uglu će se pojaviti malo u koje možete da upišete broj tražene tačke. Program označí prvu tačku zadatog broja (bez obzira na predbroj). Ako u spisku ne postoji tačka sa takvim brojem, označit će se tačka sa nejbližím većim brojem. Ako želite označit dalju tačku datog broja pritisnite strijelu dole. Traženje možete aktivirat i naredbom Koordinate->Nađi stavku ili Mjerenja-> Nađi stavku. Okno za traženje poništite pritiskom na <Esc>.