Izbor prikazanih podataka

Ako neki od podataka ne koristite u prikazanim spiskovima (npr. zenitni ugao, tip tačke, nadvišenje, isl.), možete pomoću naredbe Spisak ->Parametri prikaza odgovarajuće stupce isključit. Prikazano je namještanje samo za odgovarajući spisak i koje je zapisano u zaglavlje fajla, tako da ostane sačuvano i kod sljedećeg otvaranja. Izbor možete pozvat i pritiskom na desnu tipku miša na zglavlju spiska (nipošto na obojenom zaglavlju sa nazivom fajla nego na prvi red sa nazivima stubaca). Namještanje prikazanih podataka je respektovano i kod izlaza za štampanje.

Info

Ako želite da neki od podataka trajno isključite za sve fajlove, preporučujemo da si formirate osnovni fajl u kome će odgovarajući podaci bit isključeni. Namještanje u osnovnom fajlu će bit preuzeto za svaki buduči novoformirani fajl.