Pripajanje i odvajanje tabele kodova

Ukoliko želite da radite sa konkretnom tabelom kodova, morate je prvo pripojiti. Tabele kodova se priključuje pomoću tipke (Pripojit) u dijaloškom oknu Fajl->Namještanje->Kodiranje. Poslije pritiska na tu tipku program Vam ponudi da pripojite sve tabele kodova koje se nalaze u aktuelnom adresaru.Po izvršenom izboru i pripajanju tražene tabele kodova momentalno se pojave u otvorenom spisku koordinata i izmjerenih vrijednosti odgovarajući opisi tačaka umjesto nihovih kodova.

Ukoliko želite da program opet počne prikazivati kodove možete pripojenu tabelu kodova odvojiti pompću tipke (Odvojit).