Poglavlje 9. Kodiranje tačaka

Program GROMA omogućava kodiranje tačaka u spiskovima koordinata kao i u spiskovima mjerenja. Kod mjerenja sa opremom koja nam omogućava upisivanje kodova tačaka tokom mjerenja na terenu, imamo mogučnost da tako dobijene informacije obradimo programom GROMA i daljim kompatibilnim programima.

Princip kodiranja

Kod tačke može biti sastavljen od proizvolje veličine alfenumeričkih znakova. Ova veličina može iznositi maksimalno 20 znakova. 20 znakova je dovoljno za jednoznačnu identifikaciju tačkaka i neće dovesti do izrazitog povečanje obima fajlova koordinata. Kod svih izlaza program GROMA prevodi kodove na opisne (npr. za automatsko obilježavanje topografskih znakova) prema priključenoj tabeli kodova.