Editacija tabele kodova

Ako hoćete da editujete tabelu kodova možete je otvoriti direktno u sistemu GROMA kao tekstualni fajl. Najlakše je to uraditi preko tipke (Editovat) v Fajl->Namještanje->Kodiranje. Promjene u tabeli kodova se pojave u istom momentu kad su i uložene na disk (naredba Fajl->Uloži). Tabela kodova je normalan tekstualni fajl koji možete editovat i drugim proizvoljnim tekstualnim editorom.