Grafički prikaz tačaka

Ako hoćete spisak koordinata da prikažete grafički, izaberite naredbu Koordinate->Prikaži grafički. Program prikaže ctrež prema otvorenom spisku koordinata. (fajl .pic). Ako fajl sa crtežom ne postoji, program formira prazan fajl.