Razvrstavanje spiskova prema listovima detalja

NaredbomKoordinate->Razvrstat prema listovima detalja Pozovete dijaloško okno koje vam omogući da razvrstate spiskove koordinata prema listovima detalja.

Korištenje ovog okna je detaljnije opisano referentni priručnik.