Poglavlje 20. Saradnja sa CAD sistemom

Sistem GROMA je sposoban da pomoću OLE Automation sarađuje sa nezavisnim CAD sistemima. U moderno vrijeme su podrženi novi sistemi IntelliCAD i DesignCAD.

Ako je sistem GROMA spušten sa potporom odgovarajučeg CAD sistema, pripoji se k njemu kao podređena aplikacija i omogući direktan prenos tačaka u crtež jednostavnim prevlačenjem mišem.

Osim gore navedenih sistema program GROMA takođe možete da koristite ako je spojen sa grefičkim sistemom MicroStation. Sistem MicroStation za razliku od gore navedenih sistema omogućava obostranu komunikaciju, tj. tačke je moguće prenosit kako iz Grome na crtež tako i sa crteža u Gromu. Postupak konfiguracije i korištenje je dataljno opisano u prilozi.

Spuštanja sa podrškom CAD sistemu

Ako želite da spustite sistem GROMA tako da bi podržavao odgovarajući CAD sistem potrebno je program GROMA spustit sa parametrom -parent=naziv u redu prikaza.

Za sistem IntelliCAD je dakle potrebno koristit parametar -parent=IntelliCAD, za sistem DesignCAD parametar -parent=DesignCAD.