Poglavlje 37. Komunikacija sa sistemom MicroStation

Sistem GROMA sadrži potporu komunikaciji sa grafičkim sistemom MicroStation ev. PowerDraft. Ova komunikacija protiče na osnovi DDE (Dynamic Data Exchange), dakle pristupačna je u verzijama za MS Windows. U daljem tekstu ova obadva grafička sistema će bit zajedno označavana imenom MicroStation.

Konfiguracija sistema MicroStation

Prije početka komunikacije treba uraditi konfiguraciju sistema MicroStation tako da bi bio sposoban sa programom GROMA sarađivat. Ova konfiguracija je sastavljena od tri koraka:

 1. Prekopirajte konfiguracioni fajl GROMA.CFG iz adresara Groma7\SUPPORT u adresar CONFIG\APPL sistema MicroStation u koji se ulažu aplikacije konfiguracije. Cijeli put zavisi od naziva adresara gdje je MicroStation instaliran. To može da izgleda npr ovako:

  C:\USTATION\CONFIG\APPL\

 2. Ako ste instalirali sistem GROMA drugdje nego u ponuđeni implicitni adresar C:\Groma7, u konfiguracionom fajlu GROMA.CFG popravite promjenljivue GROMA tako da bi sadržavala put u taj adresar. (npr. C:/Groma7/)

  Napomena

  Ovaj put uvijek mora bit završen znakom \.

  Ako hoćete sistem GROMA spustit sa nekakvim parametrom u redu prikaza, zavedite taj parametar u promjenljivu GROMA_CMDLINE prije ili iza već postoječeg parametra, odvojenog razmakom. Ako upišete parametar direktno u naziv fajla GROMA.EXE, cijeli će naziv bit shvačen kao naziv fajla a sistem GROMA nećete moć spustit.

 3. Iz adresara Groma7\SUPPORT prekopirajte module (fajlovi sa nastavkom .MA) u adresar MDLAPPS sistema MicroStation (adresar u kojem su uložene aplikacije).