Atributi za prenos tačaka

Atributi koji budu korišteni za prenos podataka u crtež možete namjestit u dijaloškom oknu Fajl->CAD namještanje. Detalnije o tom namještanju ćete naći u referentni priručnik.