Poglavlje 19. Manadžer konfiguracije

Manadžer konfiguracije je instrument koji pojednostavljuje rad sa više konfiguracionih fajlova. U bilo kojem momentu kod rada sa sistemom GROMA je moguće da se prebacite u aktivnu konfiguraciju čime se trenutačno promjene namještanja svih parametara programa.

Menadžer konfiguracije možete pozvat pomoću tipke (...), koja se nalazi na lajsni namještanja iza spiska konfiguracije ili izborom Fajl->Menadžer konfiguracije. Menadžer je detaljnije opisan u referentni priručnik.