Skupne promjene u spiskovima

U spiskovima koordinata kao i u spiskovima mjerenja možete da uradite skupne promjene. Naredbom Koordinate->Skupna promjena ili Mjerenja->Skupna promjena se pojavi dialoško okno u kojem možete definisati promjene koje želite da uradite u spiskovima.

Dijaloško okno sadrži okvir za svaki podatak koji se može promjenit pomoću grupne (skupne) promjene. Svaki okvir sadrži i okno za obilježavanje Promjenit, kojim birate koji podaci će se grupno mjenjati. Ukoliko ovo okno uključite, program će Vam ponuditi ulazno namještanje za svaki podatak. U editaciono okno možete upisati brojčanu konstantu ili funkcionalni odnos čijim je rezultatom brojčana vrijednost.

Tip promjene

U editacionim oknu možete izabrati kako program treba da kod grupne promjene dođe do tražene promjene. U zavisnosti od vrste podataka program vam ponudi sve ili samo sljedeće mogućnosti:

 • Namjestit

  Podatak će biti namješten na zadanu vrijednost ili rezultat zadanog izraza bez obzira na prvobitnu vrijednost podatka.

 • Pomnožit

  Prvobitna vrijednost podatka se pomnoži sa zadanom vrijednošću ili rezultatom izraza. Ukolko želite da se prvobitna vrijednost podatka podijeli, zadajte inverznu vrijednost koeficijenta.

 • Sabrat

  Na prvobiti podatak će bit zadana vrijednost ili rezultat zbira zadanog izraza. Ukoliko želite zadanu vrijednost oduzet, dodajte je sa suprotrnim predznakom.

 • Odstranit

  Prvobitni podatak će bit odstranjen iz zapisnika. Ovako možete odstraniti npr. visinu cilja isl. Podatak iz zapisnika možete odstraniti i tako da izaberete Namjestit a editaciono okno sa odgovarajućim podacima ostavite prazno.

Napomena

Neki podaci (npr. koordinate X i Y) su elementi koji moraju postojati tako da se iz zapisnika i ne mogu odstranit.

Funkcionalni odnosi

U editaciona okna je moguće osim brojčanih vrijednost upisivati i funkcionalne odnose, u njima je moguće koristiti standardne matematičke operacije, konstante i predefinisane promjenljive. Predefinisane promjenljive su navedene u sljedećim tabelama:

Tabela 5.2. Promjenljive za skupne promjene u spisku koordinata

Naziv promjenljivesadržaj promjenljive
PREFIXPredbroj tačke
NUMBroj tačke
X, Y, ZKoordinate X, Y, Z
INFO1, INFO2, INFO3, INFO4Korisničke informacije 1-4

Tabela 5.3. Promjenljiva za skupnu promjenu u spisku mjerenja

Naziv promjenljiveSadržaj promjenljive
PREFIXPredbroj tačke
NUMBroj tačke
HZHorizontalni pravac
ZZenitni ugao
DISTHorizontalna dužina
DHNadvišenje
SIGNALVisina instrumenta/cílja

Tabela 5.4. Zajedničke promjenljive za sve vrste izraza

Naziv promjenljivesadržaj promjenljive
XRED, YRED, ZREDRedukcija koordinata prema namještanju
SCALENamještanje koeficijenta mjerila
PIKonstanta pi (3.14159265358979)
RORadian u g (63.66197723675813)

Ukoliko želite da npr.da koordinati X dodate konstantu 100 m, to možete uraditi na dva načina:

 • U editaciono okno dodajte konstantu 100 i izaberite akciju Dodat.

 • U editaciono okno dodajte funkcionalni odnos X+100 i izaberite akciju Namjestit.

Rezultat obadva postupka je identičan.

U ovom slučaju je sigurno jednostavniji prvi način ali iz primjera se vidi da nam drugi način pruža više mogućnosti za kombinovanje:

 • Moguće im je upisivati proizvoljno složenu matematičku operaciju

  U izrazu se mo e pojaviti praktično proizvoljan broj matematičkih operacija.

 • U izrazu je moguće koristiti i ostale promjenljive.

  Možete napisati kao npr. odnos (X+Y)/2, koji sračuna matematički prosjek iz dvije koordinate.

 • Moguće je zamjeniti pojedinačne podatke.

  Ovim načinom možete međusobno zamjeniti podatke. Npr. moguće je zamjenit pojedinačne korisničke podatke. Ukoliko u editaciono okno za Info 1 upišete INFO2 a u editaciono okno za Info 2 upišete INFO1, dva podatka će se međusobno zamjeniti. Povremeno možete npr.zamjeniti korisničke informacije za koordinate tako da možete tako imati za svaku tačku u jednom fajlu više pari koordinata.

Zaključavanje tačaka

Kod promjena u spisku koordinata moguće je istovremeno mijenjat i atribut tačake. Ako obilježite izbor Zaključat, sve će popravljene tačke biti zaključane. Kod izbora Odključat sve popravljene tačke će se otključati. Kod izbora Nemjenjat ostane atribut popravljenih tačaka ne promjenjen..

Promjena atributa mjerene tačke

Kod promjena u spisku mjerenja moguće je mjenjati i atribute tačaka. Ako ozbačite izbor Mjerena tačka sve će popravljene tačke da se promjene na mjerene tačke.Kod izbora Orijentacija sve će poravljene tačke da se promjene na orijentaciju. Kod izbora Nemjenjat ostane atribut popravljenih tačaka bez promjene.

Zamjena X i Y

Pomoću tipke (Zamjenit X i Y) imate mogućnost da u cijelom fajlu ili samo kod označenih tačaka zamjenite X i Y. Ova mogućnost je pogodna ukoliko primjetite da su u spisku koordinata X i Y zamjenjene. Ova mogućnost je pogodna npr. ako očitate u sistem GROMA tekstualni spisak koordinata a poslije tog utvrdite da su u njmu bile zamjenjene koordinate X i Y.

Označavanje tačaka

Po aktiviranju tipke (Označit) pojavi se dijaloško okno za označavanje stavki u spisku. Ukoliko su u spisku neke od stavki označene možete izabrati da promjena treba da se provede u cijelom fajlu ili samo kod označenih stavki.