Parametri za spuštanje

Program GROMA je moguće spustit sa nekim parametrima koji se nalaze u redu prikaza. Parametri su zavedeni za oznakom "/" ili "-". Spisak parametara je zaveden u prilogu.