Poglavlje 2. Instalacija programa

Instalacija

Instalacioni disk sadrži program INSTALL.EXE, koji automatski instalira sve poterbne fajlove.

Instalacioni program možete spustit npr. iz menija Start ili pomoću Explorera naredbom Start->Spusti i zadavanjem njegovog naziva

D:\INSTALL.

Za njegovo spuštanje bit ćete upitani za ime adresara u koji želite program GROMA instalisat (implicitno C:\Groma7). Adresar za program GROMA ne mora da postoji jer će ga sam instalacioni program sam formirat. Poslije izbora adresara instalacioni program Vas pita koje komponente sistema hočete da instalirate. Preporučujemo Vam da ostavite cijelu predstavljenu instalaciju. Instalaciju pokrenete tipkom <Enter>. Poslije startanja instalacija će da protekne automatski. Poslije instalacije u Exploreru će se formirati skupina za sistem GROMA a u njoj ikona za pokretanje programa. Ovu ikonu možete prekopirat mišem u bilo koju drugu skupinu a praznu skupinu GROMA prekinut.