Poglavlje 34. Parametri kod spuštanja

Kod spuštanja programa GROMA možete specifikovat u redu za prikaz razne parametre. Parametri su odvojeni i označeni znakom - ili /.

Tabela 34.1. Parametri kod spuštanja

ParametarZnačenje
-uNaziv konfiguraconog fajla. Primjer: -u=h:\cfg\groma.ini
-sNe prikaže sliku kod spuštanja.
-parentSpusti system GROMA kao aplikaciju specifikovanog sistema. Primjer: -parent=MicroStation
-demoSpusti sistem u demonstracionom režimu.
-netSpusti Gromu kao mrežnu (bit će tražen mrežni hardverski ključ).

Svi parametri u redu za prikazivanje koji nisu zavedeni oznakom - ili /, bit će shvaćeni kao nazivi fajlova koji treba da budu otvoreni.