Informacije o tačkama

Sistem GROMA omogućava da direktno u crtež ulažete informacije o tačkama. Ove informacije se ulažu pomoću tzv. User Data Linkage u poseban tip elementa PointString. Ove informacije mogu bit korištene za neke dalje funkcije:

Dinamičko prikazivanje tačaka

Brojevi, visine i kodovi tačaka, uloženi sa tim elementima, mogu bit dinamički prikazane na slici. Ako je takav prikaz namješten, kod svake tačke će bit prikazan ono kako je taj broj namješten, npr. i visina i kod. Ove informacije nisu sastavni dio crteža jer nestanu odmah po brisanju tačaka a kod njenog prebacivanja se pokreću zajedno sa njom. Osim toga ovi opisi imaju konstantnu veličinu koja se ne mjenja kod povečavanja ili smanjivanja.

Ispis spiska koordinata

Na osnovu ove informacije možete bilo kad generisat tekstualni spisak koordinata sa početnim brojevima tačaka i aktuelnim koordinatama preuzetim sa crteža. Pri tom se sačuvaju i početne visine tačaka a to i u 2D crtežima.

Generisani opisi

Kod importa iz spiska koordinata je često pogodno formirat u crtežu samo elemente tipa PointString sa informacijama o tačkama. Ako je crtež gotov moguće je tim elementima generisat opise prema namještenim atributima.