Upravljanje grafičkim oknom

Poslije prvog otvaranja grafičkog okna na plohi crteža će bit prikazane sve tačke. Za manipulaciju sa pogledima služi naredba u meniju Plan i tipka na lajsni alata.