Otvaranje grafičkog okna

Ako otvarate po prvi put spisak koordinata kao grafiku, izaberite u meniju stavku Koordinate->Prikaži grafički. Program proba u odgovarajućem adresaru da nađe grafički fajl za izabrani spisak koordinata (fajl .pic). Ako takav fajl ne postoji program ga automatski formira.

Kod sljedećeg otvaranja možete da ga izaberete prema imenu koje se nalazi u fajlu pod nazivom "Grafika".