Hvatanja za tačke

Kod rada sa grafikom, program vam omogućava da postavljate elemente samo na već postojeće tačke. Za tačke možete da se "hvatate" lijevom ili srednjom tipkom na mišu. Prilikom hvatanja program traži u određenoj sredini kursoru najbližu tačku i kad je nađe prebaci kursor tačno na nju i prikaže je u crvenoj boji. Istovremeno u donjem dijelu slike ispiše broj tačke i njene koordinate. Ako ne nađe nikakvu tačku to objavi zvučnim signalom.