Poglavlje 15. Grafika

Program GROMA omogućava rad sa jednostavnom grafikom. Za crtanje morate otvorit posebno okno u kome možete provodit osnovne grafičke operacije sa spiskom koordinata. Za ulaganje grafičkih elemenata imate na raspolaganju 64 lajera. Ove lajere možete kod pojedinačnih pogleda proizvoljno isključivat i ukljućivat.

Princip ulaganja grafike

Grafički fajlovi (.pic). U njih je ulagana grafika i sadrže samo crtež (informacije o grafičkim elementima i brojeve njihovih krajnjih tačaka). Tako vođeni grafički fajlovi imaju svoje određene prednosti i nedostatke.

  • Prednosti:

    • grafički fajlovi koriste standardni spisak koordinata. Promjene u koordinatama tačaka momentalno se projiciraju i u grafiku (Moguće je uradit i transformaciju koordinata poslije čega crtež ostaje nepromjenjen samo se prilagodi novim koordinatama),

    • vođenje jednog spiska koordinata vodi ka smanjenju mjesta na disku i u memoriji (u grafičke fajlove su ulagane samo spojnice tačaka, grafički fajl sa svim tačkama je tako ustvari prazan).

  • Nedostatci:

    • crtež se izgubi kod promjene brojeva tačaka,

    • grafičke elemente možete postavljat samo na već postojeće tačke.