Spajanje tačaka

Spajati možete samo već postojeće tacke. Kraj crte ne možete smjestiti pored tačke i iz tog razloga ne morate da se bojite da ćete pogrešno "uhvatit tačku". Kad ste se "zakačili" na željenu, tacku program počinje da crta liniju od tačke ka momentalnoj poziciji kursora. Pri svakom pokretu kursora crta se automatski mjenja. Kad dođete do tačke gdje treba da se završi linija, crtanje prekinite pritiskom na desnu tipku miša, crtanje završite pritiskom na desnu tipku miša.