Ograda

Naredba služi za postavljanje "ograde" (kvadratni okvir) koja služi za izlaz na ploter.