Brisanje elemenata

Poslije ovog izbora je (ako nije označen nikakav element) prikazan kursor sa upitnikom. Kad pomoću lijeve ili srednje tipke miša označite element, koji hoćete da izbrišete, promjeni se kursor miša. Ako želite da stvarno izbrišete element, pritisnite lijevu tipku na mišu a ako nećete onda pritisnite desnu tipku.