Izbor elemenata

Ovom naredbom prekinete prethodni režim (crtanje, brisanje elemenata, isl.). Režim izbora elemenata je pogodan kod pokazivanje tačaka za računska dijaloška okna.