Širina formatizovanih podataka

Za označavanje stavki podataka treba u slomljene zagrade zadat željenu širinu podatka (željeni broj znakova). Ako ne zadate širinu, podatak će imat minimalni nužan broj znakova.

Ako propis koji ste zadali za format teksta <X:12>, izlazni rezultat će bit formatizirani tekst na pripadajučoj poziciji i sadržavat će koordinatu X širine 12 znakova. Istovremeno će podatak sa lijeve i desne strane bit dopunjen razmacima.

Dopuna nulama

Ako želite da podatak sa lijeve strane umjesto razmaka bude dopunjen nulama, napišite kao prvi znak širine cifara 0 (pak npr. <X:012>

Tačna širina - odrezat

Ako širina formatizovanog podatka pređe broj znakova zadan u propisu o formatu, širina formata će automatski da bude uvečana i podatak će se cijeli pojavit. Ako želite iz nekog razloga striktno sačuvat definisanu širinu, zadajte kao prvi znak širine znak #, tako npr. <X:#8:4>. U takvom slučaju će formatizirani fajl bit odrezan sa lijeva ili desna (prema naćinu izravnanja) na željenu širinu.

Znak

Ako želite da bi vam u vrijednost uvijek bio napisan znak a to i u slučaju pozitivnih veličina, zadajte kao prvi znak širine znak +, npr. <X:+12:4>. U ovakvom slučaju će formatizirani podatak uvijek imati pozitivan ili negativan znak.

Poravnanje

Prema tipu podatka program automatski bira između poravnanja sa lijeva ili desna. Ako eksplicitno želite odredit tip poravnanja, zadajte kao prvi znak širine slovo L za poravnanje sa lijeva ili slovo R za poravnanje sa desna, npr. <X:L12:4>.