Simbol stavki podatakak

Simboli stavki podataka su tekstualni lanci koji predstavljaju odgovarajuće podatke. Kod izlaza su zamjenjeni konkretnim podacima iz spiska.

Upisuju se u "slomljene" zagrade ("<" i ">"), čime su jednoznačno odvojeni od ostalih alfanumeričkih znakova.

Neki simboli su zajednički za formate koordinatnih fajlova i fajloba sa mjerenim podacima (broj tačke itd.) dok ih je večina specifična (vidi sljedeću tabelu).

Tabela 39.1. Simboli stavki podataka za spisak koordinata

SimbolOpis
<P>Predbroj
<N>Vlastiti broj
<NUM>Kpmpletan broj (broj i predbroj)
<CODE>Kod (opis) tačke
<X>Koordinate X
<Y>Koordinate Y
<Z>Koordinate Z
<INFO1>Dodatni podatak broj 1
<INFO2>Dodatni podatak broj 2
<INFO3>Dodatni podatak broj 3
<INFO4>Dodatni podatak broj 4
<TYPE>Tip tačke
<PREC>Kod karakteristika tačnosti

Tabela 39.2. Simboli stavki podataka za spisak mjerenja

SimbolOpis
<P>Predbroj
<N>Vlastiti broj
<NUM>Komplet broj (broj i predbroj)
<CODE>Kod (opis) tačke
<HZ>Horizontalni ugao
<V>Zenini ugao
<DH>Nadvišenje
<SIG>Visina cilja (visina instrumenta)