Broj decimala

Ako želite da Vam šrina formata ima i decimale morate iza sljedeće dvotačke upisati koliki broj decimala treba da ima vaš formatizirani podatak.

Ako tako želite formatizirat koordinatu X na širinu od 12 znakova i 4 decimale, napište u propis o formatu tekst <X:12:4>.

Ako ne definišete broj decimala, program GROMA će koristit implicitan format, tj. cijele brojeve i predbrojeve, ostalo prema namještanju u Fajl->Namještanje->Ulazni/izlazni format koordinata .