Uređenje fajlova

Da bi razumjeli način rada sa fajlovima koji su otvoreni u oknima, prvo bi trebalo razjasniti način na koji ih program pravi.

Kod otvaranja prozvoljnog broja fajlova podataka podaci koji su neophodni za rad sa njima (npr. indeksni fajl za spisak koordinata, isl.) uneseni su u memoriju računara a odgovarajuča prezentacija fajla je prikazana u oknu (spisak koordinata, plan itd.). Kod otvaranja istog fajla prikazat će se samo novo okno dok će u memoriji računara fizički bit otvoren samo jednom. Moguće je sad novootvoreno okno stvarno prihvatit kao stvarno drugo "okno", kojim je pregledan taj fajl. Ukoliko otvorite dva okna sa grafikom možete pregledat dva različita ili ista "izreza" odjedanput.

Iz ovog proizilazi da sve promjene urađene u fajlu kod proizvoljno otvorenog okna, su fizički urađene u jednom fajlu. Program to signalizira tako da ta okna koja prikazuju jedan fajl numeriše tokom rada. Ako je kod više okana vidljiv isti dio fajla, promjene koje u njemu uradite automatski će se prikazati u svim oknima.